Закон України “Про місцеві державні адміністрації”

З А К О Н    У К Р А Ї Н И

Про місцеві державні адміністрації

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 20-21, ст.190 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2419-III ( 2419-14 ) від 17.05.2001, ВВР, 2001, N 31, ст.149
N 2470-III ( 2470-14 ) від 29.05.2001, ВВР, 2001, N 32, ст.172 }

{ Щодо визнання неконституційними окремих положень див.
Рішення Конституційного Суду
N 16-рп/2001 ( v016p710-01 ) від 04.12.2001 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 594-IV ( 594-15 ) від 06.03.2003, ВВР, 2003, N 24, ст.159
N 1096-IV ( 1096-15 ) від 10.07.2003, ВВР, 2004, N 6, ст.38
N 1213-IV ( 1213-15 ) від 02.10.2003, ВВР, 2004, N 10, ст.103
N 1377-IV ( 1377-15 ) від 11.12.2003, ВВР, 2004, N 15, ст.228 }

{ Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні
Конституційного Суду
N 21-рп/2003 ( v021p710-03 ) від 25.12.2003 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1412-IV ( 1412-15 ) від 03.02.2004, ВВР, 2004, N 19, ст.252
N 1419-IV ( 1419-15 ) від 03.02.2004, ВВР, 2004, N 19, ст.259
N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004, ВВР, 2004, N 23, ст.323
N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,
ст.267 }

{ Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні
Конституційного Суду
N 9-рп/2005 ( v009p710-05 ) від 13.10.2005 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3167-IV ( 3167-15 ) від 01.12.2005, ВВР, 2006, N 12, ст.104
N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11,
ст.96
N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66
N 514-V ( 514-16 ) від 21.12.2006, ВВР, 2007, N 11, ст.94
N 698-V ( 698-16 ) від 22.02.2007, ВВР, 2007, N 20, ст.282
N 1026-V ( 1026-16 ) від 16.05.2007, ВВР, 2007, N 34, ст.444 }

{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду
N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78
– зміни діють по 31 грудня 2008 року }

{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008, ВВР, 2008, N 27-28, ст.253
N 882-VI ( 882-17 ) від 15.01.2009, ВВР, 2009, N 24, ст.297
N 1725-VI ( 1725-17 ) від 17.11.2009, ВВР, 2010, N 8, ст.54
N 1825-VI ( 1825-17 ) від 21.01.2010, ВВР, 2010, N 10, ст.107
N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010, ВВР, 2010, N 37, ст.496
N 2404-VI ( 2404-17 ) від 01.07.2010, ВВР, 2010, N 40, ст.524
N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010, ВВР, 2011, N 10, ст.63
N 3272-VI ( 3272-17 ) від 21.04.2011, ВВР, 2011, N 44, ст.461
N 4719-VI ( 4719-17 ) від 17.05.2012, ВВР, 2013, N 15, ст.97
N 4731-VI ( 4731-17 ) від 17.05.2012, ВВР, 2013, N 15, ст.98
N 4875-VI ( 4875-17 ) від 05.06.2012, ВВР, 2013, N 17, ст.154
N 5029-VI ( 5029-17 ) від 03.07.2012, ВВР, 2013, N 23, ст.218
N 5059-VI ( 5059-17 ) від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 25, ст.251
N 5067-VI ( 5067-17 ) від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 24, ст.243
N 5290-VI ( 5290-17 ) від 18.09.2012, ВВР, 2013, N 41, ст.549
N 5404-VI ( 5404-17 ) від 02.10.2012, ВВР, 2013, N 41, ст.550
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2013, N 48, ст.682
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2014, N 2-3, ст.41
N 5477-VI ( 5477-17 ) від 06.11.2012, ВВР, 2013, N 50, ст.693
N 365-VII ( 365-18 ) від 02.07.2013, ВВР, 2014, N 14, ст.248
N 563-VII ( 563-18 ) від 17.09.2013, ВВР, 2014, N 20-21, ст.731
N 796-VII ( 796-18 ) від 27.02.2014, ВВР, 2014, N 12, ст.193 }

{ Щодо втрати чинності Закону N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010
додатково див. Закон N 763-VII ( 763-18 ) від 23.02.2014, ВВР,
2014, N 12, ст.189 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1170-VII ( 1170-18 ) від 27.03.2014, ВВР, 2014, N 22, ст.816
N 1697-VII ( 1697-18 ) від 14.10.2014, ВВР, 2015, N 2-3, ст.12
N 191-VIII ( 191-19 ) від 12.02.2015, ВВР, 2015, N 21, ст.133
N 317-VIII ( 317-19 ) від 09.04.2015, ВВР, 2015, N 26, ст.219
N 320-VIII ( 320-19 ) від 09.04.2015, ВВР, 2015, N 28, ст.236
N 650-VIII ( 650-19 ) від 17.07.2015, ВВР, 2015, N 40-41, ст.382
N 834-VIII ( 834-19 ) від 26.11.2015, ВВР, 2016, N 1, ст.9
N 835-VIII ( 835-19 ) від 26.11.2015, ВВР, 2016, N 2, ст.17
N 889-VIII ( 889-19 ) від 10.12.2015, ВВР, 2016, N 4, ст.43
N 901-VIII ( 901-19 ) від 23.12.2015, ВВР, 2016, N 4, ст.44
N 936-VIII ( 936-19 ) від 26.01.2016, ВВР, 2016, N 10, ст.99
N 995-VIII ( 995-19 ) від 04.02.2016, ВВР, 2016, N 10, ст.108
N 1862-VIII ( 1862-19 ) від 21.02.2017, ВВР, 2017, N 14, ст.157
N 1923-VIII ( 1923-19 ) від 14.03.2017, ВВР, 2017, N 17, ст.203 }

Відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) цей Закон
визначає організацію, повноваження та порядок діяльності місцевих
державних адміністрацій.

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Місцеві державні адміністрації та їх місце в
системі органів виконавчої влади

Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та
Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації.
{ Частина перша статті 1 в редакції Закону N 2592-VI ( 2592-17 )
від 07.10.2010 }

Місцева державна адміністрація є місцевим органом виконавчої
влади і входить до системи органів виконавчої влади.

Місцева державна адміністрація в межах своїх повноважень
здійснює виконавчу владу на території відповідної
адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізує
повноваження, делеговані їй відповідною радою.

Особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та
Севастополі визначаються окремими законами України.
( Офіційне тлумачення положень частини четвертої статті 1 див. в
Рішенні Конституційного Суду N 9-рп/2005 ( v009p710-05 ) від
13.10.2005 )

Стаття 2. Основні завдання місцевих державних адміністрацій

Місцеві державні адміністрації в межах відповідної
адміністративно-територіальної одиниці забезпечують:

1) виконання Конституції, законів України, актів Президента
України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої
влади вищого рівня;

2) законність і правопорядок, додержання прав і свобод
громадян;

3) виконання державних і регіональних програм
соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони
довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і
національних меншин – також програм їх національно-культурного
розвитку;

4) підготовку та виконання відповідних бюджетів;

5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;

6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;

7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих
відповідними радами повноважень.

Стаття 3. Принципи діяльності місцевих державних
адміністрацій

Місцеві державні адміністрації діють на засадах:

відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність;

верховенства права;

законності;

пріоритетності прав людини;

гласності;

поєднання державних і місцевих інтересів.

Стаття 4. Статус та атрибути місцевих державних адміністрацій

Місцеві державні адміністрації є юридичними особами.

Місцеві державні адміністрації мають печатки із зображенням
Державного Герба України та своїм найменуванням, рахунки в
установах банків України.

Найменування місцевих державних адміністрацій є похідними
від назв відповідних адміністративно-територіальних одиниць. Зміна
назви адміністративно-територіальної одиниці є підставою для
перейменування відповідної місцевої державної адміністрації.
{ Статтю 4 доповнено новою частиною згідно із Законом N 1862-VIII
( 1862-19 ) від 21.02.2017 }

Місцеві державні адміністрації знаходяться відповідно в
обласних і районних центрах, містах Києві та Севастополі.

На будинках, де розміщуються місцеві державні адміністрації
та їх структурні підрозділи, вивішуються таблички з зображенням
Державного Герба України та найменуванням розташованого там
органу.

На будинках, де розміщуються місцеві державні адміністрації,
піднімається Державний Прапор України.

Зразки печаток і відповідних табличок місцевих державних
адміністрацій та їх структурних підрозділів затверджуються
Кабінетом Міністрів України.

Стаття 5. Склад і структура місцевих державних адміністрацій

Склад місцевих державних адміністрацій формують голови
місцевих державних адміністрацій.

У межах бюджетних асигнувань, виділених на утримання
відповідних місцевих державних адміністрацій, а також з
урахуванням вимог статті 18 Закону України “Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності”
( 1160-15 ), їх голови визначають структуру місцевих державних
адміністрацій.
{ Частина друга статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010 }

Типове положення про структурні підрозділи місцевої державної
адміністрації ( 887-2012-п ) та рекомендаційний перелік її
структурних підрозділів затверджуються Кабінетом Міністрів
України.
{ Частина третя статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 514-V ( 514-16 ) від 21.12.2006; в редакції Закону N 4875-VI
( 4875-17 ) від 05.06.2012 }

Стаття 6. Акти місцевих державних адміністрацій

На виконання Конституції України, законів України, актів
Президента України, актів Кабінету Міністрів України, міністерств
та інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до
закону забезпечують нормативно-правове регулювання власних і
делегованих повноважень, голова місцевої державної адміністрації в
межах своїх повноважень видає розпорядження, а керівники
структурних підрозділів – накази.
{ Частина перша статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 4731-VI ( 4731-17 ) від 17.05.2012, N 4875-VI ( 4875-17 ) від
05.06.2012, N 796-VII ( 796-18 ) від 27.02.2014 }

Розпорядження голів місцевих державних адміністрацій,
прийняті в межах їх компетенції, є обов’язковими для виконання на
відповідній території всіма органами, підприємствами, установами
та організаціями, посадовими особами та громадянами.

Акти місцевих державних адміністрацій, які відповідно до
закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються,
приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України
“Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності” ( 1160-15 ).
{ Статтю 6 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 2388-VI
( 2388-17 ) від 01.07.2010 }

Стаття 7. Правові засади діяльності місцевих державних
адміністрацій

Правовий статус місцевих державних адміністрацій
встановлюється Конституцією України, цим Законом та іншими
законами України.

Місцеві державні адміністрації у своїй діяльності керуються
Конституцією України, цим та іншими законами України, актами
Президента України та постановами Верховної Ради України,
прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами
Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня,
а районні державні адміністрації в Автономній Республіці Крим –
також рішеннями та постановами Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, рішеннями Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, прийнятими у межах їх повноважень.
{ Частина друга статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 4731-VI ( 4731-17 ) від 17.05.2012, N 796-VII ( 796-18 ) від
27.02.2014 }

II. ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ

Стаття 8. Голови місцевих державних адміністрацій

Місцеві державні адміністрації очолюють голови відповідних
місцевих державних адміністрацій.

Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на
посаду Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України
на строк повноважень Президента України.
{ Частина друга статті 8 в редакції Закону N 2592-VI ( 2592-17 )
від 07.10.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом N 796-VII
( 796-18 ) від 27.02.2014 }

Кандидатури на посади голів районних державних адміністрацій
Кабінету Міністрів України вносяться головами відповідних обласних
державних адміністрацій. На кожну посаду вноситься одна
кандидатура.
{ Частина третя статті 8 в редакції Закону N 2592-VI ( 2592-17 )
від 07.10.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом N 796-VII
( 796-18 ) від 27.02.2014 }

Президент України може порушити перед Кабінетом Міністрів
України питання про призначення головою місцевої державної
адміністрації іншої кандидатури.
{ Частина четверта статті 8 в редакції Закону N 2592-VI
( 2592-17 ) від 07.10.2010; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 796-VII ( 796-18 ) від 27.02.2014 }

Голови місцевих державних адміністрацій набувають повноважень
з моменту призначення.

Стаття 9. Припинення повноважень голів місцевих державних
адміністрацій

Повноваження голів місцевих державних адміністрацій
припиняються Президентом України у разі:

1) порушення ними Конституції України ( 254к/96-ВР ) і
законів України;

2) втрати громадянства, виявлення факту подвійного
громадянства;

3) визнання судом недієздатним;

4) виїзду на проживання в іншу країну;

5) набрання законної сили обвинувальним вироком суду;

6) порушення вимог несумісності;

{ Пункт 7 частини першої статті 9 виключено на підставі
Закону N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010 }

8) висловлення недовіри двома третинами від складу
відповідної ради; { Пункт 8 частини першої статті 9 в редакції
Закону N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010 }

9) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням.

Повноваження голів місцевих державних адміністрацій можуть
бути припинені Президентом України у разі:

1) прийняття відставки голови відповідної обласної державної
адміністрації;

2) подання Прем’єр-міністра України з підстав, передбачених
законодавством про державну службу; { Пункт 2 частини другої
статті 9 в редакції Закону N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010 }

3) висловлення недовіри простою більшістю голосів від складу
відповідної ради;

4) з інших підстав, передбачених цим та іншими законами
України; { Частину другу статті 9 доповнено пунктом 4 згідно із
Законом N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010 }

5) з ініціативи Президента України. { Частину другу статті 9
доповнено пунктом 5 згідно із Законом N 2592-VI ( 2592-17 ) від
07.10.2010 }

Повноваження голів місцевих державних адміністрацій
припиняються також у разі їх смерті.

У разі обрання нового Президента України голови місцевих
державних адміністрацій продовжують здійснювати свої повноваження
до призначення в установленому порядку нових голів місцевих
державних адміністрацій.
( Офіційне тлумачення положень частини четвертої статті 9 див. в
Рішенні Конституційного Суду N 9-рп/2005 ( v009p710-05 ) від
13.10.2005 )

Стаття 10. Заступники голів місцевих державних адміністрацій

Перший заступник та заступники голів місцевих державних
адміністрацій виконують обов’язки, визначені головами відповідних
державних адміністрацій, і несуть персональну відповідальність за
стан справ на дорученій їм ділянці роботи.

Перший заступник та заступники голови обласної державної
адміністрації призначаються на посаду та звільняються з посади
головою обласної державної адміністрації за погодженням із
Кабінетом Міністрів України. Перший заступник та заступники голови
районної державної адміністрації призначаються на посаду та
звільняються з посади головою районної державної адміністрації за
погодженням з головою обласної державної адміністрації.
{ Частина друга статті 10 в редакції Законів N 514-V ( 514-16 )
від 21.12.2006, N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010 }

Перші заступники та заступники голів місцевих державних
адміністрацій заявляють про припинення своїх повноважень
новопризначеним головам місцевих державних адміністрацій у день їх
призначення.

{ Частину четверту статті 10 виключено на підставі Закону
N 995-VIII ( 995-19 ) від 04.02.2016 }

{ Офіційне тлумачення до статті 10 див. в Рішенні Конституційного
Суду N 21-рп/2003 ( v021p710-03 ) від 25.12.2003 }

Стаття 11. Керівники структурних підрозділів місцевих
державних адміністрацій
{ Назва статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4875-VI ( 4875-17 ) від 05.06.2012 }

Керівники структурних підрозділів місцевих державних
адміністрацій очолюють відповідні підрозділи і несуть персональну
відповідальність перед головами відповідних державних
адміністрацій за виконання покладених на ці підрозділи завдань.

Керівники структурних підрозділів місцевих державних
адміністрацій призначаються на посаду та звільняються з посади
головами відповідних державних адміністрацій за погодженням з
органами виконавчої влади вищого рівня в порядку ( 1374-99-п ), що
визначається Кабінетом Міністрів України.

{ Частину третю статті 11 виключено на підставі Закону
N 995-VIII ( 995-19 ) від 04.02.2016 }

{ Стаття 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4875-VI
( 4875-17 ) від 05.06.2012 }

Стаття 12. Вимоги до посадових осіб місцевих державних
адміністрацій

На посади в місцеві державні адміністрації призначаються
громадяни України, які мають відповідну освіту і професійну
підготовку, володіють державною мовою, регіональними мовами або
мовами меншин в обсягах, достатніх для виконання службових
обов’язків відповідно до вимог статті 11 Закону України “Про
засади державної мовної політики” ( 5029-17 ).
{ Частина перша статті 12 в редакції Закону N 5029-VI ( 5029-17 )
від 03.07.2012 }

{ Положення частини другої статті 12 втрачає чинність, як
таке, що визнане неконституційним на підставі Рішення
Конституційного Суду N 16-рп/2001 ( v016p710-01 ) від 04.12.2001 }
Голови місцевих державних адміністрацій, їх заступники,
керівники структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій
не можуть бути народними депутатами України або суміщати свою
службову діяльність з іншою, в тому числі на громадських засадах,
крім викладацької, наукової та творчої діяльності у позаробочий
час, входити до складу керівного органу чи наглядової ради
підприємства чи іншої організації, що має на меті одержання
прибутку.
{ Частина друга статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4875-VI ( 4875-17 ) від 05.06.2012 }

Не можуть бути призначені на посади в місцеві державні
адміністрації особи, які мають судимість за вчинення умисного
злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в
установленому законом порядку.

III. КОМПЕТЕНЦІЯ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ

Глава 1

ПОВНОВАЖЕННЯ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ

Стаття 13. Питання, що вирішуються місцевими державними
адміністраціями

До відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах,
визначених Конституцією і законами України, належить вирішення
питань:

1) забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних
інтересів громадян;

2) соціально-економічного розвитку відповідних територій;

3) бюджету, фінансів та обліку;

4) управління майном, приватизації, сприяння розвитку
підприємництва та здійснення державної регуляторної політики;
{ Пункт 4 частини першої статті 13 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010 }

5) промисловості, сільського господарства, будівництва,
транспорту і зв’язку;

6) науки, освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури і
спорту, сім’ї, жінок, молоді та дітей;
{ Пункт 5 частини першої статті 13 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 936-VIII ( 936-19 ) від 26.01.2016 }

7) використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля;

8) зовнішньоекономічної діяльності;

9) оборонної роботи та мобілізаційної підготовки;

10) соціального захисту, зайнятості населення, праці та
заробітної плати.

Місцеві державні адміністрації вирішують й інші питання,
віднесені законами до їх повноважень.

Стаття 14. Здійснення місцевими державними адміністраціями
повноважень інших органів

Місцеві державні адміністрації здійснюють повноваження
місцевого самоврядування, делеговані їм відповідними радами.

Кабінет Міністрів України в межах, визначених законами
України, може передавати місцевим державним адміністраціям окремі
повноваження органів виконавчої влади вищого рівня.

Передача місцевим державним адміністраціям повноважень інших
органів супроводжується передачею їм відповідних фінансових,
матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для здійснення
цих повноважень.

Стаття 15. Об’єкти управління місцевих державних
адміністрацій

В управлінні відповідних місцевих державних адміністрацій
перебувають об’єкти державної власності, передані їм в
установленому законом порядку.

У разі делегування місцевим державним адміністраціям
районними чи обласними радами відповідних повноважень в їх
управлінні перебувають також об’єкти спільної власності
територіальних громад.

Місцевим державним адміністраціям забороняється
використовувати об’єкти державної власності, власності
територіальних громад, що перебувають в їх управлінні, як заставу
чи інші види забезпечення, а також здійснювати операції уступки
вимоги, переведення боргу, прийняття переведення боргу, дарування,
пожертвування.

Стаття 16. Здійснення державного контролю місцевими
державними адміністраціями

Місцеві державні адміністрації в межах, визначених
Конституцією і законами України, здійснюють на відповідних
територіях державний контроль за:

1) збереженням і раціональним використанням державного майна;

2) станом фінансової дисципліни, обліку та звітності,
виконанням державних контрактів і зобов’язань перед бюджетом,
належним і своєчасним відшкодуванням шкоди, заподіяної державі;

3) використанням та охороною земель, лісів, надр, води,
атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу та інших
природних ресурсів;

4) охороною пам’яток історії та культури, збереженням
житлового фонду;

5) додержанням виробниками продукції стандартів, технічних
умов та інших вимог, пов’язаних з її якістю та сертифікацією;

6) додержанням санітарних і ветеринарних правил, збиранням,
утилізацією і захороненням промислових, побутових та інших
відходів, додержанням правил благоустрою;

{ Пункт 7 статті 16 виключено на підставі Закону N 1026-V
( 1026-16 ) від 16.05.2007 }

8) додержанням правил торгівлі, побутового, транспортного,
комунального обслуговування, законодавства про захист прав
споживачів;

9) додержанням законодавства з питань науки, мови, реклами,
освіти, культури, охорони здоров’я, материнства та дитинства,
сім’ї, молоді та дітей, соціального захисту населення, фізичної
культури і спорту;
{ Пункт 9 статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 936-VIII ( 936-19 ) від 26.01.2016 }

10) охороною праці та своєчасною і не нижче визначеного
державою мінімального розміру оплатою праці;

11) додержанням громадського порядку, правил технічної
експлуатації транспорту та дорожнього руху;

12) додержанням законодавства про державну таємницю та
інформацію;

13) додержанням законодавства про Національний архівний фонд
та архівні установи;
{ Статтю 16 доповнено пунктом 13 згідно із Законом N 594-IV
( 594-15 ) від 06.03.2003 }

14) за дотриманням договірних зобов’язань забудовниками,
діяльність яких пов’язана із залученням коштів фізичних осіб у
будівництво багатоквартирних житлових будинків;
{ Статтю 16 доповнено пунктом 14 згідно із Законом N 5059-VI
( 5059-17 ) від 05.07.2012; в редакції Закону N 191-VIII
( 191-19 ) від 12.02.2015 }

15) виконанням інженерно-технічних заходів цивільного захисту
(цивільної оборони) під час будівництва будинків, споруд,
розміщення інших господарських об’єктів, інженерних та
транспортних комунікацій;
{ Статтю 16 доповнено пунктом 15 згідно із Законом N 5460-VI
( 5460-17 ) від 16.10.2012 }

16) станом захисних споруд цивільного захисту (цивільної
оборони).
{ Статтю 16 доповнено пунктом 16 згідно із Законом N 5460-VI
( 5460-17 ) від 16.10.2012 }

Глава 2

ОСНОВНІ ГАЛУЗЕВІ ПОВНОВАЖЕННЯ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ
АДМІНІСТРАЦІЙ

Стаття 17. Повноваження в галузі соціально-економічного
розвитку

Місцева державна адміністрація:

1) розробляє проекти програм соціально-економічного розвитку
і подає їх на затвердження відповідній раді, забезпечує їх
виконання, звітує перед відповідною радою про їх виконання;

2) забезпечує ефективне використання природних, трудових і
фінансових ресурсів;

3) складає необхідні для управління соціально-економічним
розвитком відповідної території баланси трудових,
матеріально-фінансових та інших ресурсів, місцевих будівельних
матеріалів, палива; визначає необхідний рівень обслуговування
населення відповідно до нормативів мінімальних соціальних потреб;
проводить розрахунок коштів та визначає обсяг послуг, необхідних
для забезпечення передбаченого законодавством рівня мінімальних
соціальних потреб;

4) подає раді висновки щодо доцільності розміщення на
відповідній території нових підприємств та інших об’єктів
незалежно від форм власності;

5) вносить за погодженням з відповідними органами місцевого
самоврядування пропозиції про створення спеціальних (вільних)
економічних зон, зміну статусу та території цих зон;

6) розглядає та приймає рішення за пропозиціями органів
місцевого самоврядування щодо проектів планів та заходів
підприємств, установ, організацій, розташованих на відповідній
території;

7) розробляє пропозиції щодо фінансово-економічного
обгрунтування обсягів продукції, що підлягає продажу для державних
потреб за рахунок державного бюджету; на пропозиції органів
місцевого самоврядування формує обсяги продукції, що поставляється
для місцевих потреб за рахунок коштів бюджетів місцевого
самоврядування та інших джерел фінансування;

8) розробляє та вносить пропозиції до проектів державних
цільових програм, а також довгострокових прогнозів та проектів
індикативних планів розвитку відповідних галузей народного
господарства, їх фінансово-економічного забезпечення.
{ Пункт 8 статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4731-VI ( 4731-17 ) від 17.05.2012 }

Стаття 18. Повноваження в галузі бюджету та фінансів

Місцева державна адміністрація:

1) складає і подає на затвердження ради проект відповідного
бюджету та забезпечує його виконання; звітує перед відповідною
радою про його виконання;
{ Пункт 1 статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 4731-VI ( 4731-17 ) від 17.05.2012, N 796-VII ( 796-18 ) від
27.02.2014 }

2) подає в установленому порядку до органів виконавчої влади
вищого рівня фінансові показники і пропозиції до проекту
Державного бюджету України, пропозиції щодо обсягу коштів
Державного бюджету України для їх розподілу між територіальними
громадами, розмірів дотацій і субсидій, дані про зміни складу
об’єктів, що підлягають бюджетному фінансуванню, баланс фінансових
ресурсів для врахування їх при визначенні розмірів субвенцій, а
також для бюджетного вирівнювання виходячи із забезпеченості
мінімальних соціальних потреб;

3) отримує від усіх суб’єктів підприємницької діяльності
незалежно від форм власності інформацію, передбачену актами
законодавства для складання і виконання бюджету;

4) здійснює фінансування підприємств, установ та організацій
освіти, культури, науки, охорони здоров’я, фізичної культури і
спорту, соціального захисту населення, переданих у встановленому
законом порядку в управління місцевій державній адміністрації
вищими органами державної та виконавчої влади або органами
місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси
територіальних громад, а також заходів, пов’язаних із розвитком
житлово-комунального господарства, благоустроєм та шляховим
будівництвом, охороною довкілля та громадського порядку, інших
заходів, передбачених законодавством;

5) у спільних інтересах територіальних громад об’єднує на
договірній основі бюджетні кошти з коштами підприємств, установ,
організацій та населення для будівництва, розширення,
реконструкції, ремонту та утримання виробничих підприємств,
транспорту, мереж тепло-, водо-, газо-, енергозабезпечення,
шляхів, зв’язку, служб з обслуговування населення, закладів
охорони здоров’я, торгівлі, освіти, культури, соціального
забезпечення житлово-комунальних об’єктів, в тому числі їх
придбання для задоволення потреб населення та фінансує здійснення
цих заходів;

6) здійснює в установленому порядку регулювання інвестиційної
діяльності;

7) визначає і встановлює норми споживання у сфері
житлово-комунальних послуг, здійснює контроль за їх дотриманням.
{ Пункт 7 частини першої статті 18 в редакції Закону N 2404-VI
( 2404-17 ) від 01.07.2010 }

Стаття 19. Повноваження в галузі управління майном,
приватизації, сприяння розвитку підприємництва
та здійснення державної регуляторної політики

{ Назва статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010 }

Місцева державна адміністрація:

1) здійснює на відповідній території управління об’єктами, що
перебувають у державній власності та передані до сфери її
управління, сприяє створенню на цих об’єктах систем управління
якістю, систем екологічного управління, інших систем управління
відповідно до національних або міжнародних стандартів, приймає
рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств,
установ і організацій, що належать до сфери її управління, а також
здійснює делеговані відповідною радою функції управління майном,
що перебуває у спільній власності територіальних громад;
{ Пункт 1 статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 882-VI ( 882-17 ) від 15.01.2009 }

2) здійснює управління майном інших суб’єктів права власності
в разі передачі його в установленому порядку;

3) вносить пропозиції власникам майна підприємств, установ і
організацій, що має важливе значення для забезпечення державних
потреб, щодо його відчуження у власність держави;

4) вносить пропозиції до проектів програм приватизації
державного майна, організовує їх виконання;

5) забезпечує реалізацію державної політики сприяння розвитку
малого бізнесу, подає допомогу підприємцям, які займаються
розробкою та впровадженням інноваційних проектів, виробництвом
товарів народного споживання, будівельних матеріалів, наданням
побутових, комунальних та інших послуг населенню, підготовкою
кадрів;

6) бере участь у здійсненні державної регуляторної політики
в межах та у спосіб, встановлені Законом України “Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”
( 1160-15 );
{ Статтю 19 доповнено пунктом 6 згідно із Законом N 2388-VI
( 2388-17 ) від 01.07.2010 }

7) здійснює у встановленому порядку державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (крім обласних
державних адміністрацій).
{ Частину першу статті 19 доповнено пунктом 7 згідно із Законом
N 835-VIII ( 835-19 ) від 26.11.2015 }

Стаття 20. Повноваження в галузі містобудування,
житлово-комунального господарства, побутового,
торговельного обслуговування, транспорту і
зв’язку

Місцева державна адміністрація:

1) організовує розробку та проведення експертизи
містобудівної документації населених пунктів відповідно до
державних норм і стандартів;

2) забезпечує організацію обслуговування населення
підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального
господарства, зв’язку, телебачення, радіомовлення, торгівлі та
громадського харчування, побутового і транспортного обслуговування
незалежно від форм власності;

3) організовує роботу з атестації об’єктів, сертифікації
продукції, робіт і послуг підприємств і організацій
житлово-комунального господарства, побутового, торговельного
обслуговування населення;

4) організовує охорону, реставрацію та використання пам’яток
архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та
історико-культурних ландшафтів;

5) розробляє та затверджує схеми санітарного очищення в межах
відповідної адміністративно-територіальної одиниці та організовує
окреме збирання побутових відходів, інших видів відходів як
вторинної сировини;
{ Статтю 20 доповнено пунктом 5 згідно із Законом N 1825-VI
( 1825-17 ) від 21.01.2010 }

6) погоджує документацію із землеустрою у випадках та
порядку, визначених Земельним кодексом України ( 2768-14 ) та
Законом України “Про землеустрій” ( 858-15 ), щодо відповідності
зазначеної документації законодавству у сфері містобудування та
архітектури, охорони культурної спадщини;
{ Статтю 20 доповнено пунктом 6 згідно із Законом N 365-VII
( 365-18 ) від 02.07.2013 }

7) здійснює заходи щодо ведення в установленому порядку
єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення
житлових умов.
{ Статтю 20 доповнено пунктом 7 згідно із Законом N 320-VIII
( 320-19 ) від 09.04.2015 }

Стаття 21. Повноваження в галузі використання та охорони
земель, природних ресурсів і охорони довкілля

Місцева державна адміністрація:

1) розробляє та забезпечує виконання затверджених у
встановленому законом порядку програм раціонального використання
земель, лісів, підвищення родючості грунтів, що перебувають у
державній власності;

2) розпоряджається землями державної власності відповідно до
закону;
{ Пункт 2 статті 21 в редакції Закону N 1377-IV ( 1377-15 ) від
11.12.2003 }

3) розробляє, подає на затвердження відповідної ради та
забезпечує виконання регіональних екологічних програм; звітує
перед відповідною радою про їх виконання; вносить до відповідних
органів пропозиції щодо державних екологічних програм;

4) вживає заходів до відшкодування шкоди, заподіяної
порушенням законодавства про охорону довкілля підприємствами,
установами, організаціями і громадянами;

5) вносить пропозиції відповідним органам місцевого
самоврядування щодо організації територій та об’єктів
природно-заповідного фонду місцевого значення;

6) інформує населення про екологічно небезпечні аварії та
ситуації, стан довкілля, а також про заходи, що вживаються до його
поліпшення;

7) організовує роботу по ліквідації наслідків екологічних
аварій, залучає до цих робіт підприємства, установи, організації
незалежно від форм власності та громадян;

8) вносить пропозиції в установленому законом порядку про
зупинення діяльності підприємств, установ, організацій незалежно
від форм власності у разі порушення ними законодавства про охорону
довкілля та санітарних правил;

9) розробляє і забезпечує дотримання правил користування
водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних,
побутових та інших потреб населення, зони санітарної охорони
джерел водопостачання; обмежує або забороняє використання
підприємствами питної води у промислових цілях;

10) здійснює контроль за використанням відходів з урахуванням
їх ресурсної цінності та вимог безпеки для здоров’я людей і
навколишнього природного середовища та розглядає справи про
адміністративні правопорушення або передає їх матеріали на розгляд
інших державних органів у разі порушення законодавства про
відходи;
{ Статтю 21 доповнено пунктом 10 згідно із Законом N 1825-VI
( 1825-17 ) від 21.01.2010 }

11) погоджує документацію із землеустрою у випадках та
порядку, визначених Земельним кодексом України ( 2768-14 ) та
Законом України “Про землеустрій” ( 858-15 ), щодо відповідності
зазначеної документації законодавству у сфері охорони
навколишнього природного середовища;
{ Статтю 21 доповнено пунктом 11 згідно із Законом N 365-VII
( 365-18 ) від 02.07.2013 }

12) вносить до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо
встановлення та зміни меж районів, міст у порядку, визначеному
законом.
{ Статтю 21 доповнено пунктом 12 згідно із Законом N 1923-VIII
( 1923-19 ) від 14.03.2017 }

Стаття 22. Повноваження в галузі науки, освіти, охорони
здоров’я, культури, фізкультури і спорту,
материнства і дитинства, сім’ї та молоді

Місцева державна адміністрація:

1) реалізовує державну політику в галузі науки, освіти,
охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, материнства і
дитинства, сім’ї та молоді;

2) сприяє розвитку науки і техніки, реалізації регіональних
науково-технічних програм, впровадженню нових екологічно безпечних
технологій, підвищенню технічного рівня виробництва та якості
продукції, вирішенню науково-технічних проблем, що мають
першочергове значення для підвищення її ефективності та
конкурентоспроможності; забезпечує охорону прав винахідників і
раціоналізаторів, створення територіальних інноваційних центрів і
технопарків;

3) виконує програми щодо обов’язковості повної загальної
середньої освіти, здійснює загальне керівництво закладами науки,
освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, що
належать до сфери її управління, їх матеріально-фінансове
забезпечення;

4) вживає заходів до збереження мережі закладів освіти,
культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту та розробляє
прогнози її розвитку, враховує їх при розробці проектів програм
соціально-економічного розвитку;

5) вживає заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням,
епідеміям, епізоотіям та їх ліквідації;

6) організовує роботу медичних закладів по поданню допомоги
населенню, надає у межах повноважень встановлені пільги і
допомогу, пов’язані з охороною материнства і дитинства,
поліпшенням умов життя багатодітних сімей;

7) забезпечує виконання законодавства щодо всебічного
розвитку та функціонування української мови як державної в усіх
сферах суспільного життя, створення умов для розвитку та
використання мов інших національностей;

8) бере участь у вирішенні питань про визнання місцевості як
курорту, встановлення зон санітарної охорони курортів і визначення
їх режиму;

9) сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних
товариств, фондів, асоціацій, жіночих, молодіжних, дитячих та
інших громадських організацій.

Стаття 23. Повноваження в галузі соціального забезпечення та
соціального захисту населення

Місцева державна адміністрація:

1) реалізує державну політику в галузі соціального
забезпечення та соціального захисту соціально незахищених громадян
– пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних, дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа,
одиноких матерів, багатодітних сімей, інших громадян, які
внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості потребують
допомоги та соціальної підтримки з боку держави. { Абзац перший
пункту 1 частини першої статті 23 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3272-VI ( 3272-17 ) від 21.04.2011 }

Сприяє розвитку їх соціального забезпечення, правильному і
своєчасному призначенню і виплаті державних пенсій та допомоги,
поданню адресної соціальної допомоги та підтримки, призначенню та
виплаті цільової грошової допомоги, інших компенсаційних заходів
соціального захисту;

2) створює мережу, забезпечує зміцнення і розвиток
матеріально-технічної бази центрів обліку бездомних осіб, закладів
соціального захисту населення, підвищення рівня і якості
обслуговування в них;
{ Пункт 2 частини першої статті 23 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 563-VII ( 563-18 ) від 17.09.2013 }

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація пароль