Ямпільський районний сектор з питань пробації

Пробаційна програма – один із обов’язків,

щодо особи звільненої від  відбуття покарання з випробуванням

Звільнення від відбуття покарання з випробуванням – це вид звільнення від відбуття покарання, регульований Кримінальним Кодексом. Загальною підставою для звільнення від відбуття покарання з випробуванням є результат об’єктивованої можливості досягнення мети покарання ( передусім такої ,як виправлення без його реального виконання. Звільнення від відбуття покарання з випробуванням завжди пов’язане визначенням у  вироку конкретного часу , протягом якого засуджений має виконати покладені на нього обов’язки, а за його поведінкою здійснюється нагляд (іспитовий строк.).  Режим іспитового строку дисциплінує особу  нагадує їй про те , що тривають кримінально–правові відносини і вона протягом відповідного періоду є судимою. Статтею 50 Кримінального кодексу України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, що повністю узгоджується з метою пробації, визначеною статтею 4 Закону «Про пробацію», яка полягає у забезпеченні безпеки суспільства шляхом виправлення засуджених.

       Вести облік засуджених та здійснювати нагляд за виконанням обов’язків покладених судом  протягом іспитового строку покладається на уповноважені органи з питань пробації,протягом визначеного іспитового строку засуджений має не тільки не вчинити нового злочину,і виконувати покладені певні обов’язки за характером обов’язків,які суд може покласти на особу, визначається ефективність звільнення від відбуття покарання з випробуванням, вони безпосередньо пов’язані з можливістю проводити повноцінну профілактичну роботу із засудженими та здійснювати належний нагляд. Такі обов’язки здебільшого мають некаральний характер та спрямовані на запобігання протиправної поведінки засуджених. Обов’язки які суд покладає на засуджену особу, можуть полягати як у виді безпосередньої вимоги щодо певної поведінки, так і заборони на здійснення певних вчинків, відповідно вони мають активний ( здійснювати конкретні дії) або пасивний ( не вчиняти чи утримуватися від вчинення яких – не будь дій) характер. У статті  76 Кримінального Кодексу України  міститься диференційований перелік обов’язків. Ті з них, що є обов’язковими для покладення, передбачені частиною 1  цієї статті, решта обов’язків визначається на розгляд суду,  а їхній вичерпний перелік установлений згідно частини 2, 3 статті 76.  

Виконання зазначених у ст.76 КК України обов’язків покликане сприяти здійснення виправного та профілактичного впливу  уповноваженим органом  з питань пробації та здійснювати нагляд за поведінкою засудженого.

    Покладення на суб’єкта пробації обов’язку проходження пробаційної програми застосовується судом відповідно до п.4 ч.2 статті 76 Кримінального кодексу України

           Пробаційні програми – це новий інструмент роботи із суб’єктами пробації, який передбачений і  Законом України «Про пробацію».  Пробаційні програми,  які призначаються за рішенням суду особі, звільненій від відбування покарання з випробуванням,  передбачають  комплекс заходів, спрямованих на корекцію соціальної поведінки або її окремих проявів, формування соціально сприятливих змін особистості, які можливо об’єктивно перевірити (програми психологічної корекції та програми соціальної адаптації спрямовані на усунення негативних факторів, що впливали та можуть в подальшому впливати на поведінку правопорушника).

      Метою реалізації пробаційної програми є виправлення суб’єктів пробації звільнених від відбуття покарання з випробуванням, на яких судом покладено обов’язок проходження пробаційних програм, запобіганню вчинення ними повторних злочинів .

Реалізація пробаційних програм визначена відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 24»Про затвердження Порядку розроблення та реалізації апробаційних програм, та забезпечується її виконання уповноваженим органом з питань, спеціально підготовленим куратором ( працівником ) який отримав сертифікат.  11 червня 2018 року у рамках виконання Порядку розроблення та реалізації пробаційних програм, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 року № 24, першим заступником Міністра юстиції України Бернацькою Н.С. підписано два накази за № 1797/5 «Про затвердження пробаційних програм для неповнолітніх суб’єктів пробації» та № 1798/5 «Про затвердження пробаційних програм для повнолітніх суб’єктів пробації».Таким чином затверджено такі пробаційні програми для роботи з неповнолітніми суб’єктами пробації: «Попередження вживання психоактивних речовин», «Подолання агресивної поведінки», «Зміна прокримінального мислення».

        Аналогічні програми розроблено та затверджено і для роботи з повнолітніми суб’єктами пробації.

        До реалізації пробаційної програми у порядку, визначеному законодавством, можуть залучатися установи, організації, незалежно від форми власності, об’єднання громадян, окремі громадяни, які можуть надавати послуги, необхідні для реалізації пробаційних програм.

    Реалізація пробаційних програм з неповнолітніми буде здійснюватися разом із суб’єктом, що надає соціальні послуги, визначені Законами України «Про соціальні послуги» та «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю».

        Особливостями пробаційних програм для неповнолітніх суб’єктів пробації є те, що тематика занять сформована у відповідності до основних задач та специфіки підліткового віку і зорієнтована на те, що когнітивна, емоційна, поведінкова та соціальна сфери дитини активно формуються. Більшою мірою у програмах для неповнолітніх використані поведінкові техніки та створено умови для набуття корегуючого досвіду через ігрові методики, матеріал подається з використанням метафор, групових ігор, аналогій із життя підлітків.

        В цілому реалізація кожної пробаційної програми передбачає: складання графіка, відвідування занять, дотримання певних правил поведінки при цьому, оцінку результатів та висновок про виконання пробаційної програми.

     Саме, забезпечення безпеки суспільства шляхом виправлення засуджених, запобігання ними повторних кримінальних правопорушень, це основна мета служби  пробації, а  основною перевагою реалізації пробаційних програм для суб’єкта пробації зокрема, – можливість змінитися, знайти себе у житті, а для суспільства отримати  свідомого право слухняного громадянина.

 

Інна Катрук

Фахівець 1 категорії Ямпільського

районного сектору філії Державної

 установи « Центр пробації»у Вінницькій області 

 

Співпраця для безпеки суспільства

 Ямпільський районний сектор з питань пробації філії Державної установи « Центр пробації « у Вінницькій області  – запрошує до співпраці наполегливих, відповідальних, толерантних, ініціативних та оптимістичних особистостей для здійснення волонтерської діяльності.

Взаємодіючи із сектором пробації, Ви допомагатимете особам (суб’єктам пробації), які в силу обставин, важких умов життя, умисно чи із необережності вчинили правопорушення невеликої суспільної небезпечності, за які їх засуджено до покарань альтернативних позбавленню волі, або ситуація, коли на етапі підготовки досудової доповіді вирішується питання щодо міри їх відповідальності. Тобто, поміж відбуттям певного виду покарання, – ця особа з метою попередження скоєнню нею нового правопорушення отримуватиме комплекс заходів спрямованих на корекцію соціальної поведінки або її окремих проявів, формування соціально сприятливих змін особистості.

Кожен небайдужий та ініціативний, разом із нашим сектором зможе прийняти в цьому участь шляхом: допомоги в зборі, узагальненні та систематизації інформації, здійсненні наглядових заходів, надання консультативної допомоги, психологічної діагностики та корекції, проведенні виховних бесід, підвищенні освітнього рівня, залученні до просоціальних видів діяльності та культурного життя громади, допомоги у працевлаштуванні, облаштуванні побуту, знаходженні сил «встати на ноги» щоб потім своїми діями та прикладом допомогти іншим, та багато іншого.

Діяльність волонтерів пробації здійснюється відповідно до ЗУ (Закон України) «Про волонтерську діяльність» з урахуванням особливостей, визначених Кримінально-виконавчим кодексом України, ЗУ «Про захист персональних даних», ЗУ «Про пробацію» та нормативно-правовими актами, що регулюють організацію пробації.

За доцільне вважаю визначитись із деякою термінологією, тому – Пробація це:

1) забезпечення безпеки суспільства (громади) шляхом запобігання вчиненню правопорушень;

2) надання суду інформації, що характеризує обвинувачену особу для прийняття справедливого рішення (складення досудової доповіді);

3) організація виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі;

4) пробаційний нагляд: контроль за особою, яка вчинила правопорушення, а також допомога, спрямована на підтримку такої особи в суспільстві (консультації, мотивування до змін, сприяння у вирішенні проблемних питань);

5) допомога особі, яка готується  до звільнення з місць позбавлення волі, в адаптації до життя в суспільстві.

Суб’єкти пробації – засуджені, щодо яких за рішенням суду та відповідно до закону застосовуються наглядові, соціально-виховні заходи, та обвинувачені, щодо яких органом пробації готується досудова доповідь.

Досудова доповідь – письмова інформація для суду, що характеризує обвинуваченого;

Волонтер пробації – фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку, уповноважена органом пробації та волонтерською організацією на виконання окремих завдань, пов’язаних із пробацією, на добровільній та безоплатній основі.

Волонтер пробації під час здійснення своїх повноважень має право на:

– безпечні і належні умови здійснення волонтерської діяльності, зокрема, отримання достовірної, точної та повної інформації про порядок та умови провадження волонтерської діяльності;

– перебування на території і в приміщеннях підприємств, установ та організацій за дозволом їх керівників або уповноважених ними осіб;

– участь у відвідуванні суб’єктів пробації за місцем їх роботи або навчання;

– проведення зустрічей із суб’єктами пробації з метою здійснення заходів соціально-виховної роботи;

– захист своїх прав відповідно до законодавства;

– інші права, передбачені договором та законодавством.

Ми Вас чекаємо за адресою: Вінницька область, м. Ямпіль,вул. Соборна ,59 , поштовий індекс 24500 Тел.: (04336) 2-32-46.  

 

 Фахівець 1 категорії  Ямпільського

районного сектору з питань пробаці

філії Державної установи

« Центр пробації « у Вінницькій області                                  І.В.Катрук

                                        

                                                                                                       

 

ЯМПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОННИЙ СЕКТОР

З ПИТАНЬ ПРОБАЦІЇ

ФІЛІЇ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ “ЦЕНТР ПРОБАЦІЇ “

У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Контактні дані: 24500, Вінницька область, Ямпільський район , м. Ямпіль вул. Соборна, 59 , тел.: (04336), 2-32-46 

Графік роботи:

понеділок–п’ятниця: 09:00–18:00;

обідня перерва: 13:00–13:45;

вихідний: субота, неділя

 Завдання і функції уповноважених органів з питань пробації визначені               Законом України “Про пробацію”, Кримінальним, Кримінальним процесуальним, Кримінально-виконавчим кодексами України та іншими законами України.

 

ПРОБАЦІЯ – ЦЕ:

1) забезпечення безпеки суспільства (громади) шляхом запобігання вчиненню правопорушень

2) надання суду інформації, що характеризує обвинувачену особу для прийняття справедливого рішення (складення досудової доповіді)

3) організація виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі

4) пробаційний нагляд: контроль за особою, яка вчинила правопорушення, а також допомога, спрямована на підтримку такої особи в суспільстві (консультації, мотивування до змін, сприяння у вирішенні проблемних питань)

5) допомога особі, яка готується до звільнення з місць позбавлення волі, в адаптації до життя в суспільстві

 

ДО КОГО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ПРОБАЦІЯ?

1) особа, щодо якої складається досудова доповідь, яка перебуває у кримінальному процесі

2) особа, засуджена до кримінального покарання, що не пов’язане з позбавленням волі, як от: заборона обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадські та виправні роботи

3) особа, якій покарання у виді позбавлення волі замінено на покарання у виді громадських або виправних робіт

4) особа, звільнена з випробувальним терміном від відбування покарання у виді позбавлення (обмеження) волі

5) звільнена від відбування покарання вагітна жінка та жінка, яка має дитину віком до трьох років особа, яка готується до звільнення з місць позбавлення волі

6) особа, яка готується до звільнення з місць позбавлення волі

 

ПЕРЕВАГИ ПРОБАЦІЇ:

ДЛЯ ОСОБИ, яка вчинила правопорушення:

1) можливість змінитись без перебування у місцях позбавлення волі (ізоляції від суспільства), підтримка на шляху до змін

2) збереження сімейних стосунків та зв’язків у громаді

3) збереження роботи та житла

4) позитивний соціальний ефект: особа не втрачає соціальні зв’язки та шанс створити сім’ю

 

ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА (ГРОМАДИ):

1) убезпечення громади від вчинення повторних злочинів

2) справедливе здійснення правосуддя: баланс між карою за вчинене правопорушення, відшкодуванням завданої шкоди та інтересами членів суспільства

 

ДЛЯ ДЕРЖАВИ:

1) зниження злочинності

2) зниження кількості ув’язнених в місцях позбавлення волі осіб

3) позитивний економічний ефект: утримання правопорушника у місцях позбавлення волі набагато дорожче для держави, ніж перебування на пробації; а також залишаючись у суспільстві особа не втрачає роботу та сплачує внески у держбюджет

4) дотримання міжнародних стандартів

ВИДИ ПРОБАЦІЇ (передбачено Законом України “Про пробацію”):

Досудова пробація – забезпечення суду інформацією, що характеризує особу, яка обвинувачується у вчиненні правопорушення, з метою врахування обставин її життя для прийняття судом справедливого рішення про міру її відповідальності (складення досудової доповіді)

Наглядова пробація – здійснення наглядових та соціально-виховних заходів: надання психологічної, консультативної та інших видів допомоги, сприяння працевлаштуванню, залучення до навчання, участь у виховних заходах та соціально-корисній діяльності, проведення індивідуально-профілактичної роботи відносно особи, до якої застосовується пробація

Пенітенціарна пробація – це допомога особі, яка готується до звільнення з місць позбавлення волі у трудовому та побутовому влаштуванні за обраним нею місцем проживання, влаштування до закладів охорони здоров’я та сприяння в адаптації до життя у суспільстві

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація пароль