Оголошення

В Інклюзивно-ресурсний центр Ямпільської районної ради Вінницької області потрібні фахівці:

    • Вчитель – логопед;
    • Вчитель – дефектолог;
  • Вчитель лікувальної фізкультури.

Протокол засідання конкурсної комісії

Протокол № 2 засідання конкурсної комісії

Ямпільська районна державна адміністрація відповідно до розпоряджень голови райдержадміністрації від 26.11.2019 року № 299 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад керівників закладів  охорони здоров’я, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, міста Ямпільського району», 19.12.2019 року № 324 «Про затвердження складу конкурсної комісії з проведення конкурсу  на зайняття посади керівника (директора) комунального некомерційного підприємства «Ямпільська центральна районна лікарня» Ямпільської районної ради, Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 78 «Охорона здоров’я», оголошує конкурс на зайняття посади керівника (директора) комунального некомерційного  підприємства ,,Ямпільська  центральна районна лікарня” Ямпільської районної ради (місцезнаходження: 24500, вул. Пирогова, 1, м. Ямпіль, Ямпільський район, Вінницька область).

Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством. Статут підприємства затверджено розпорядженням голови райдержадміністрації від 26 грудня 2018 року          № 519.

Структура підприємства: Адміністрація, поліклінічне відділення, акушерсько-гінекологічне відділення, дитяче відділення, інфекційне відділення, терапевтичне відділення, неврологічне відділення, хірургічне відділення, відділення анестезіології та реанімації, відділення екстреної невідкладної медичної допомоги, клініко-діагностична лабораторія, відділення забору та переробки крові, рентгенологічне відділення, патологоатономічне відділення, стерилізаційне відділення.

Кошторисні призначення на 2019 рік: 39856998.00 грн.

Вимоги до посади: громадянство України, вільне володіння українською мовою, вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань “Управління та адміністрування” або “Публічне управління та адміністрування”, або “Право”, або “Соціальні та поведінкові науки”, або “Гуманітарні науки”, або “Охорона здоров’я” та спеціалізацією “Організація і управління охороною здоров’я” не нижче 1 кваліфікаційної категорії, стаж роботи на керівних посадах не менше 5 останніх років в закладах охорони здоров’я.

Умови оплати праці:

посадовий  оклад, надбавки та підвищення розраховуються відповідно спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я № 308/519 від 05.10.2005 р. «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» (зі змінами та доповненнями) та іншими нормативно-правовими актами.

Для участі в конкурсі подаються такі документи:

копія паспорта громадянина України;

письмова заява про участь у конкурсі на зайняття посади за формою згідно з додатком  1;

резюме у довільній формі;

автобіографію;

копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я;

копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують  досвід роботи;

згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України ,,Про захист персональних даних” згідно з додатком 2;

конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовому та електронному вигляді;

довідка МВС про відсутність судимості станом на дату подання документів;

медична довідка про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

попередження стосовно встановлених Законом України ,,Про запобігання корупції” вимог та обмежень, підписане претендентом, за формою згідно з додатком 3;

заява про відсутність у діях претендента конфлікту інтересів за формою згідно з додатком 4;

підтвердження подання декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються у запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Конкурсна пропозиція має містити проект плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

заходи з виконання завдань підприємства і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності підприємства.

Визначені документи особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії упродовж 14 календарних днів з дня оголошення конкурсу на офіційному веб-сайті Ямпільської райдержадміністрації.

Документи приймаються з 21 грудня 2019 року по 03 січня 2020 року за адресою: 24500, вул. Свободи, 132, м. Ямпіль, Вінницька область каб. № 1 Ямпільська районна державна адміністрація.

Розгляд комісією заяв претендентів і доданих до них документів – 09 січня 2020 року о 14.00 за адресою: 24500, вул. Свободи, 132, м. Ямпіль, Вінницька область, Ямпільська районна державна адміністрація (кабінет заступника голови райдержадміністрації-голови конкурсної комісії).

Дата проведення конкурсу: 14 січня 2020 року о 14.00.

Місце проведення: 24500, вул. Свободи, 132, м. Ямпіль, Вінницька область, Ямпільська районна державна адміністрація (мала зала).

Довідки за телефоном: (096) 268 86 97, контактна особа: Кожухар Надія Євгенівна.

Електронна пошта: rda_yampil@vin.gov.ua

Дата публікації оголошення  на веб-сайті Ямпільської райдержадміністрації 20.12.2019 рік.

Додатки перегланути/завантажити
Додаток – 1
Додаток – 2
Додаток – 3
Додаток – 4
Додаток – 5

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація пароль