Європейська інтеграція


 

Європейський Союз

Європейський Союз – економічний та політичний союз 27 європейських країн, метою якого є створення економічного союзу (спільна зовнішня економічна політика, спільний ринок послуг, матеріальних благ, капіталу і праці), монетарного (Євро) і політичного (спільна зовнішня політика) союзу, а також впровадження спільного громадянства.
Перший крок у бік створення сучасного Євросоюзу був зроблений в 1951: ФРН, Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Франція, Італія підписали договір про заснування Європейського об’єднання вугілля і сталі (European Coal and Steel Community), метою якого стало об’єднання європейських ресурсів з виробництва сталі й вугілля, в дію даний договір вступив з липня 1952 року.
З метою поглиблення економічної інтеграції ті ж шість держав в 1957 заснували Європейське економічне співтовариство (European Economic Community) і Європейське співтовариство з атомної енергії (Євратом, European Atomic Energy Community). Найважливішим і найширшим за сферою компетенції з цих трьох європейських співтовариств було ЄЕС, так що в 1993 році воно було офіційно перейменоване в Європейські спільноти (ЄС – European Communities).
Маастрихтська угода, яка була підписана 7 лютого 1992 р. створила нову структуру з трьома “опорами”, які мають як політичний, так і економічний характер. Це – Європейський Союз (ЄС).
Згідно з Маастрихтським Договором, ЄС базується на трьох стовпах:
1. Повноваження першого стовпа дуже широкі, а саме:
· спільний внутрішній ринок, тобто вільний рух осіб, капіталу, товарів та послуг,
· митний союз,
· спільна торговельна політика,
· спільна сільськогосподарська політика та політика рибальства,
· спільна транспортна та енергетична політика,
· Європейський Соціальний Фонд,
· спільна політика з питань охорони навколишнього середовища,
· захист конкуренції,
· підтримка наукового та технологічного розвитку,
· охорона здоров’я та споживачів,
· цивільна оборона,
· туризм та спорт.
2. Другий стовп – це Спільна Зовнішня Політика та Політика Безпеки (СЗППБ). Її завданням є зміцнення єдності та незалежності Європи, що повинно сприяти збереженню миру, безпеки, прогресу на цілому континенті та в світі. Цілі СЗППБ:
· охорона спільних цінностей, життєвих інтересів, незалежності та цілісності ЄС,
· зміцнення безпеки ЄС та його членів,
· збереження миру та зміцнення міжнародної безпеки,
· підтримка міжнародної співпраці,
· розвиток та зміцнення демократії, а також легітимних урядів та поваги до прав людини та основних свобод.
3. Третій стовп – співпраця у сфері юстиції та внутрішніх справ. Визначаючи обов’язки країн-членів у межах третього стовпа, творці Договору про ЄС не включили до діяльності ЄС питання, пов’язані з утриманням громадського спокою та охорону внутрішньої безпеки. У рамках третього стовпа, ЄС зобов’язується:
· забезпечити громадянам ЄС високий рівень охорони з питань свобод, безпеки та юстиції,
· запобігати расизму і ксенофобії, а також боротися з цими явищами,
· запобігати організованій злочинності та боротися з нею,
· боротися з тероризмом, торгівлею людьми, торгівлею наркотиками, торгівлею зброєю, корупцією та зловживаннями.

Хронологія розширення ЄС

2007 Шосте розширення ЄС (Болгарія, Румунія)
2004 П’яте розширення ЄС (Чехія, Естонія, Кіпр, Латвія, Литва, Угорщина, Мальта, Польща, Словенія, Словаччина)
2002 Завершений процес запровадження євро
1999 Починає діяти економічний та монетарний союз
1997 Підписана Амстердамська угода
1995 Четверте розширення (Австрія, Швеція, Фінляндія)
1992 Підписана Угода про Європейський Союз (Маастрихтська угода)
1989 Падіння Берлінської стіни
1986 Єдиний Європейський Акт
1986 Третє розширення (Іспанія і Португалія)
1981 Друге розширення (Греція)
1973 Перше розширення Європейського Співтовариства (Великобританія, Данія та Ірландія)
1957 Німеччиною, Францією, Італією та країнами Бенілюкс утворені Європейське Економічне Співтовариство та Євратом (Римська угода)
1951 Утворене Європейське співтовариство вугілля і сталі (Паризька угода)
1950 Декларація Шумана

Критерії вступу до ЄС

У червні 1993 р. Європейська Рада на своєму засіданні в Копенгаґені визнала право кожної європейської країни яка визнає положення статті 6 пункт 1 Угоди про утворення Європейського Союзу вступати до Європейського Союзу після виконання ними низки вимог за трьома критеріями:
· політичного: стабільність установ, які гарантують демократію, верховенство права, дотримання прав людини та захист прав меншин;
· економічного: дійова ринкова економіка;
· “членського”: зобов’язання, що випливають із факту вступу до ЄС, зокрема визнання його політичних, економічних та монетарних цілей.
Так звані “копенгаґенські критерії” або критерії вступу були підтверджені в грудні 1995 р. на Мадридському засіданні Європейської Ради, яка підкреслила, крім того, значення перебудови адміністративних структур країни-заявника і створення умов поступової гармонійної інтеграції в ЄС.
Втім ЄС лишає за собою право визначати момент, коли він буде готовий прийняти нових членів.

dnestr1

Загальна інформація

Територія – 31126 км2
Населення – 2015 тис. чол.

До складу Єврорегіону “Дністер” входять:
від України:
Вінницька область;
від Республіки Молдова:
Район Дондушень
Район Окниця
Район Гума
Район Сорока
Район Флорешть
Район Шолданешти

Відповідно до Статуту Єврорегіону “Дністер”:
Єврорегіон “Дністер” створюється як орган транскордонного співробітництва, як об’єднання місцевих органів влади адміністративно-територіальних одиниць України і Республіки Молдова, не є альтернативою місцевим адміністраціям, не створюється з метою утворення нової адміністрації, не діє проти інтересів національної держави, не діє як вищестояще юридична особа.

Основною метою створення та діяльності Єврорегіону “Дністер” є здійснення програм комплексного гармонізованого розвитку територій, прилеглих до річки Дністер
Для досягнення мети Сторони будуть співробітничати, у межах своєї компетенції, у реалізації наступних завдань:
організація, координація і поглиблення зв’язків в економіці, торгівлі, науці, освіті, культурі, туризмі та спорті;
здійснення спільних проектів з охорони навколишнього середовища, екологічного оздоровлення басейну річки Дністер;
реалізація спільних транскордонних інвестиційних проектів;
здійснення регіональних проектів (програм) з питань скорочення безробіття серед населення прикордонних районів допомогою підвищення економічного потенціалу;
організація контактів з відповідними міжнародними організаціями, фондами, інститутами, агентствами та іншими організаціями.

dnestr2

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація пароль