30.08.2017

Порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам

Згідно Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, затвердженого Постановою КМУ №558 від 29.04.2004 р.,
Непрацюючим   фізичним   особам,   які   постійно  надають

соціальні   послуги   громадянам   похилого    віку,    інвалідам,
дітям-інвалідам,  хворим,  які  не  здатні до самообслуговування і
потребують  постійної   сторонньої   допомоги   (крім   осіб,   що
обслуговуються  соціальними   службами),  призначається  щомісячна
компенсаційна виплата ( далі – компенсація).

 Компенсація призначається виходячи з прожиткового мінімуму
для працездатних осіб у таких розмірах:
     15 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги
інвалідам I групи;
     10 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги
громадянам      похилого      віку,      які      за     висновком
лікарсько-консультаційної     комісії     потребують    постійного
стороннього  догляду  і не здатні до самообслуговування, інвалідам
II  групи  та  дітям-інвалідам;

     7  відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги
інвалідам    III    групи    та    хворим,    які   за   висновком
лікарсько-консультаційної     комісії     потребують    постійного
стороннього  догляду  і  не  здатні до самообслуговування.

     Компенсація  фізичним  особам,  які  досягли пенсійного віку,
визначеного  статтею  26  Закону  України “Про загальнообов’язкове
державне  пенсійне  страхування”  ,  та інвалідам, що
надають  соціальні  послуги,  призначається  у зазначених розмірах
виходячи   з   прожиткового   мінімуму   для  осіб,  які  втратили
працездатність. 
Компенсація призначається:
     на  час  встановлення групи інвалідності – інвалідам I групи,
інвалідність яких встановлена безстроково та які згідно з довідкою
до  акта  огляду  медико-соціальною експертною комісією потребують
постійного стороннього догляду;
     на   час,   протягом   якого   особа,  що  подала  заяву  про
необхідність отримання соціальних послуг, потребуватиме постійного
стороннього догляду.

 

. Компенсація не призначається:
     1) фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам,
яким призначено:
     державну  соціальну  допомогу  на догляд відповідно до Закону
України  “Про  державну  соціальну  допомогу  особам, які не мають
права  на пенсію, та інвалідам”  або надбавку на догляд
до  державної  соціальної  допомоги згідно із Законом України “Про
державну    соціальну    допомогу   інвалідам   з   дитинства   та
дітям-інвалідам” ;
     надбавку  на догляд або державну соціальну допомогу на догляд
відповідно   до   Законів   України  “Про  пенсійне  забезпечення”
  і  “Про  пенсійне  забезпечення  осіб, звільнених з
військової служби, та деяких інших осіб” ;
     відшкодування  витрат на надання послуг по догляду відповідно
до  Закону  України  “Про  загальнообов’язкове  державне соціальне
страхування  від  нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності”;
     2) фізичним особам, які надають соціальні послуги і отримують
допомогу  на догляд відповідно до Закону України “Про психіатричну
допомогу”
     3)  фізичним особам, які надають соціальні послуги на платній
основі;
     4)самозайнятим особам;
     5) фізичним особам, які проходять альтернативну (невійськову)
службу;
     6)  фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам
похилого    віку,    інвалідам,    хворим,    які   за   висновком
лікарсько-консультаційної     комісії     потребують    постійного
стороннього   догляду   і   не  здатні  до  самообслуговування  та
перебувають   у  трудових  відносинах,  у  тому  числі  на  умовах
неповного робочого дня (крім роботи вдома).

 

 

 На даний час в Ямпільському районі компенсацію за надання соціальних послуг отримують 379 чоловік.

 

Поділись з ближнім:

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація пароль