07.06.2019

Ямпільський районний сектор філії Державної установи

 « Центр пробації»  у Вінницькій області інформує

Повноваження власника,установи, підприємства під час виконання постанови суду про накладення адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів»,

що набрав чинності 06.02.2018 року, Законом №2475-VІІІ від 03.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання» що вступив в дію 28.08.2018 року внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України, статтею  183-1 КУпАП  запроваджено новий вид адміністративної відповідальності за несплату аліментів на утримання дитини, одного з подружжя, батьків або інших членів сім’ї у вигляді суспільно корисних робіт,та відповідальність в разі ухилення від їх виконання.

Суспільно корисні роботи призначаються районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судом (суддею) на строк від 120 до 240 годин ( 240 – 360 в разі повторного вчинення адмінправопорушення ) і виконуються не більше 8 годин, а неповнолітніми – не більше двох годин на день. Суспільно-корисні роботи не призначаються особам, визнаним інвалідами І або ІІ групи, вагітним жінкам, жінкам, старше 55 років та чоловікам, старше 60 років.  

Виконання рішень суду про накладення адміністративного стягнення у вигляді оплатних суспільно корисних робіт покладено на уповноважені органи з питань пробації.

Суть суспільно корисних робіт полягає у виконанні особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, оплачуваних робіт, вид яких визначає відповідний орган місцевого самоврядування

Уповноважені органи з питань пробації під час виконання  адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт керуються нормами адміністративного законодавства, а саме: Кодексом України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) та Порядком виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт, виправних робіт та суспільно корисних робіт, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19 березня 2013 року № 474/5 (далі – Порядок).

Згідно з п. 12.1. Порядку під час виконання постанов суду (судді) про застосування суспільно корисних робіт на уповноважені органи з питань пробації покладено:

  • облік порушників;
  • роз’яснення порушникам порядку та умов відбування суспільно корисних робіт;
  • погодження з органами місцевого самоврядування та власниками підприємств переліку об’єктів, на яких порушники виконуватимуть суспільно корисні роботи, та видів таких робіт;
  • контроль за відбуванням стягнення порушниками та виконанням обов’язків власником підприємства за місцем відбування порушниками суспільно корисних робіт;
  • облік відпрацьованого порушниками часу;
  • проведення у разі потреби контрольних перевірок за місцем відбування порушниками суспільно корисних робіт;
  • з’ясування причин невиходу порушника на суспільно корисні роботи;
  • складання протоколу про адміністративне правопорушення стосовно порушників, які ухиляються від відбування суспільно корисних робіт.

Обов’язки власника підприємства , установи, організації або  уповноваженого ним органу за місцем виконання порушником суспільно корисних робіт передбачено статтею ст.325-3 КУпАП України.

 На власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем виконання порушником суспільно корисних робіт покладається:

– погодження з органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, переліку об’єктів, на яких порушники виконують суспільно корисні роботи, та видів таких робіт;

– контроль за виконанням порушниками призначених їм робіт;

– своєчасне повідомлення органу центрального органу виконавчої влади, визначеного абзацом другим цієї статті, про ухилення порушника від виконання суспільно корисних робіт;

– ведення обліку та інформування органу центрального органу виконавчої влади, визначеного абзацом другим цієї статті, про кількість відпрацьованих порушником годин;

– нарахування плати порушнику за виконання суспільно корисних робіт та перерахування її на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби для подальшого погашення заборгованості зі сплати аліментів.

Відповідно до  п. 13.16. Порядку власник підприємства видає наказ або розпорядження про початок відбування порушником суспільно корисних робіт. У наказі (розпорядженні) зазначаються відомості про закріплення за порушником відповідальної особи, ознайомлення порушника із правилами техніки безпеки під час виконання робіт. На строк суспільно корисних робіт власник підприємства складає графік виходу на роботу особи, до якої застосовано адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт, у якому зазначаються час і місце відбування цих робіт.

Також власник підприємства заповнює табель виходу на роботу особи, копія якої щомісяця надсилається до уповноваженого органу з питань пробації протягом відбуття порушником суспільно корисних робіт.

Необхідно враховувати, щозазначені документи повинні бути завірені підписом керівника та печаткою підприємства і не пізніше наступного дня видання надіслані до уповноваженого органу з питань пробації в паперовому виді для долучення до особової справи порушника.

У випадках ухилення порушника від відбування стягнення зазначаємо, що єдиним передбаченим обов’язком власника підприємства, установи, організації в цьому випадку, відповідно до ст. 3253 КУпАП, є своєчасне повідомлення уповноваженого органу з питань пробації про ухилення порушника від відбування суспільно корисних робіт.

Оскільки ухилення порушника від відбування суспільно корисних робіт тягне за собою вжиття заходів реагування працівником органу пробації (складання протоколу про вчинення особою адміністративного правопорушення, отримання пояснень, збирання інших матеріалів, надіслання протоколу до суду та ін.), тому повідомлення про такий факт, у паперовому виді та належним чином завірене, повинно бути підготовлено та вчасно передано до органу пробації.

У разі невідпрацювання порушником певної кількості годин за графіком виходу на роботу, власником підприємства складається графік виходу на невідбутий строк.

Законодавчо визначено, що у разі ухилення порушника від виконання суспільно корисних робіт вона підлягає притягненню до адміністративної відповідальності, а у разі злісного ухилення – до кримінальної відповідальності в порядку, встановленому законом.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Поділись з ближнім:

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація пароль