03.10.2018

Ямпільський районний сектор ГУ ДСНС України у Вінницькій області інформує

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 80 від «14» лютого 2018 року «Про внесення змін до Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки», яку розроблено з метою приведення нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки у відповідність з вимогами Законів України «Про адміністративні послуги» та « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами-підприємцями».

             Постанова удосконалює процедуру подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, а також надає можливість суб’єкту господарювання подати декларацію в електронній формі через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему ДСНС.

Зміни що вносяться до Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки:

  1. У пункті 2 абзац перший викласти в такій редакції:

– Декларація заповнюється суб’єктом господарювання і подається ним або надсилається рекомендованим листом за місцем розташування об’єкта (об’єктів) нерухомості до адміністратора центру надання адміністративних послуг або ДСНС (дозвільного органу), або через Єдиний державний портал адміністративних послуг, зокрема через інтегровану з ним інформаційну систему ДСНС.”;

– В абзаці другому слова “державного адміністратора” замінити словами “адміністратора центру надання адміністративних послуг”.

  1. Пункт 4 виключити.
  2. Пункт 5 доповнити абзацом такого змісту:

– Висновок за результатами оцінки протипожежного стану діє до реєстрації декларації.

  1. Пункт 8 викласти в такій редакції:

– Якщо декларація не відповідає формі, наведеній в додатку до цього Порядку, ДСНС або її територіальний орган повертає її суб’єкту господарювання в той самий спосіб, в який було подано декларацію, для доопрацювання.

У разі коли ДСНС або її територіальним органом не зареєстровано декларацію і не надіслано її суб’єкту господарювання для доопрацювання в установлений строк, право на вчинення дій щодо провадження господарської діяльності виникає наступного дня після завершення строку, установленого для реєстрації декларації. У такому разі декларація вважається зареєстрованою.

 

Провідний фахівець Ямпільського районного сектору

ГУ ДСНС України у Вінницькій області

майор служби цивільного захисту                                                                        Я.М. Синюк

Поділись з ближнім:

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація пароль